Chính sách quyền riêng tư

Soatp cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo luật pháp Việt Nam.

Khi bạn sử dụng trang tin này, Soatp sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho đến khi bạn xác định thật sự muốn mua sản phẩm bảo hiểm, đăng ký thành viên, và/hay điền thông tin cho mục đích xin việc hay để liên hệ với Soatp.
Ngoại trừ những trường hợp được liệt kê ở mục “Thu thập thông tin cá nhân” bên dưới đây, Soatp sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hay trong các trường hợp đặc biệt.
Soatp sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho công ty được lưu trữ an toàn.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến chính sách cũng như các thông lệ về quyền riêng tư của công ty, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.
Thu thập thông tin cá nhân

Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân được thu thập bởi Soatp từ người sử dụng trang tin:

(1) Cung cấp, thiết kế và tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp) các sản phẩm bảo hiểm, các dịch vụ tài chính hoặc các sản phẩm liên quan của Soatp, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(2) Xử lý kiểm tra bất kỳ về y tế, an ninh và thẩm định cũng như các yêu cầu về bồi thường bảo hiểm;

(3) Thống kê và nghiên cứu;

(4) Liên lạc với khách hàng và/hoặc người dùng của trang tin này;

(5) Đáp ứng yêu cầu công bố theo quy định pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với Soatp, các thành viên hoặc các đối tác tài chính;

(6) Thực hiện các mục tiêu khác liên quan theo điểm (1) đến (5) ở trên.

Thông tin cá nhân của người sử dụng được thu thập bởi Soatp thông qua trang tin này có thể được chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên nào sau đây (bất kể trong hay ngoài Việt Nam) cho các mục đích như đã nếu ở các mục từ (1) đến (6) ở trên:

(a) Các công ty liên kết của Soatp;

(b) Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến việc kinh doanh bảo hiểm và/hoặc tái bảo hiểm;

(c) Các đại lý, thành viên, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính, thanh toán hay các dịch vụ khác cho Soatp liên quan đến công việc kinh doanh của công ty Soatp.

(d) Các đại lý giới thiệu tín dụng;

(e) Các cá nhân hoặc pháp nhân mà Soatp có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của luật định liên quan đến Soatp hoặc bất kỳ thành viên hoặc đối tác kinh doanh nào của công ty;

(f) Các cơ quan hành pháp, tư pháp hoặc lập pháp.